LOGO

Историја на компанијата

History photo

Име на компанијата: ДПГПУ ПРОТОТИП ДООЕЛ СКОПЈЕ

Година на основање: 1977

Основна дејност: Дејности на покривни конструкции

Управител: Мирослав Трајковски

Поважни датуми:

  • 1977 Погон за браварија и лимарија
  • 1992 Погон за алуминиумски конструкции
  • 1993 Погон за обработка на стакло
  • 1999 PVC линија за прозори и врати
  • 2002 Погон за композитен материјал
  • 2007 Погон за изработка на светлечки реклами
  • 2011 Погон за челик - Пинтија

Преставништво во странство: ПРОТО-ОРИЕКС – Сочи – Руска Федерација